Instruments – Offerynnau

Pibgorn Onnen (Ash)

A sacred tree belonging to the magician Gwydion from the Mabinogion who bears the Ash wand. Also the tree of Yggdrasil, the Tree of Life in Norse mythology. A traditional handcrafted chanter soaked in almond oil and coated with teak oil.  Black ABS plastic horn.  

Coeden sanctaidd yn perthyn I Gwydion or Mabinogion, sydd yn perthyn y ffon onnen. Hefyd goeden y Yggdrasil o mytholeg Norseg. Canydd traddodiadol gyda cyrn plastig ABS. Wedi ei socio mewn olew almon ai orffen yn olew teak. Cyrn plastic du ABS.  

Scale of:  D, E, F#, G, A, B, C#, D       or      Bragod tuning C, D, Eb, F, G, A, Bb, C

Included in price: Pibgorn & reed, Padded Zip Case with shoulder strap, Instruction booklet & Quick start guide       

Price £175  ( plus £4.50 p&p)                                            
 

Pibgorn Ffawydden (Beech)

 

Handcrafted with kiln dried Beech. Beech wood in Celtic lore is thought of as the Mother of the forest and a symbol of ancient knowledge and tradition.  A traditional chanter with Black ABS plastic horn. Soaked in almond oil and finished in shellac and beeswax. 

 

Pibgorn traddodiadol allan o pren sych ffawydden. Mae’r goeden ffawydden yn Mam y goedwig yn mytholeg Celtaidd a simbol o hen traddodiad a gwybodaeth. Canydd traddodiadol gyda cyrn plastig ABS. Wedi ei socio mewn olew almon ai orffen yn olew teak. Cyrn plastic du ABS. 

Scale of D, E, F#, G, A, B, C#, D  or         Bragod tuning C, D, Eb, F, G, A, Bb, C   

Included in price: Pibgorn & reed, Padded Zip Case with shoulder strap, Instruction booklet & Quick start guide                                                                                

 Price £175  ( plus £4.50 p&p)   Pibgorn Ceirios (Cherry)

Handcrafted with kiln dried Cherry. A sacred tree in Japan, the Kanzakura, as well as in Celtic myth.

Wedi crefftio gyda law allan o Ceirios sych. Coeden sanctaidd yn Siapan, y Kanzakura, hefyd yn mytholeg Celtaidd.

A traditional chanter with Black ABS plastic horn. Soaked in almond oil and finished in shellac and beeswax.

Canydd traddodiadol gyda cyrn plastig ABS. Wedi ei socio mewn olew almon ai orffen mewn shellac a cwyr wenynen.

Scale of D, E, F#, G, A, B, C#, Dor         Bragod tuning C, D, Eb, F, G, A, Bb, C

Price £175  ( plus £4.50 p&p)    

 
Pibgorn Plastig (Plastic)

Design: I created and tested this design  from wood with a traditional cane reed.  This design was then converted to engineering plans and then to 3D CAD files where  the  plastic prototype was  produced.

Testing: This prototype was then tested  for stability, volume and robustness over a period of almost 3 years in live performances and solo playing by myself and other musicians.  The Pibgorn was then put into production. It is currently available in the key of D / Re.

Cynllun: Fe wnes i greu a phrofi’r cynllun mewn pren yn gyntaf, gyda chorsen traddodiadol o gansen. Fe wnaed cynlluniau peirianyddol o’r rhain, ac wedyn gwnaed ffeiliau CAD 3D er mwyn creu y prototeip o’r rhain.

Proses brofi: Cafodd y prototeip ei brofi o ran sefydlogrwydd, uchder sŵn, a chadernid dros gyfnod o dair blynedd mewn perfformiadau byw a chanu unigol gen i a cherddorion eraill. Ail-gynlluniwyd a symleiddiwyd y cyrn, gan gael gwared ar ymylon miniog er mwyn gwella’r golwg a diogelwch. Yna cychwynnwyd ar gynhyrchu’r pibgorn.

 


Please select Plastic Pibgorn options